Gia Bao TSC

Software Development

Software Development Issues more topics ...

[Software Testing] Giới thiệu khái niệm Test Coverage (C0/C1/C2)

tienit     835 days ago     1076 views
Về khái niệm Test Coverage là gì, các bạn có thể tham khảo thêm các nguồn khác trên internet. Ở đây, tôi sẽ giải thích thêm về các loại test case - C0,C1,C2.

[Software Testing] Kiến thức cơ bản về test

tienit     835 days ago     896 views
Bài viết này nằm trong loạt bài viết về những kiến thức cơ bản về Test mà những developer cần có trong quá trình phát triển phần mềm, dựa trên tài liệu của tổ chức ISTQB.

[Software Testing] Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

tienit     835 days ago     950 views
Kiểm thử phần mềm (software testing) là gì? Tại sao kiểm thử phần mềm là cần thiết? Kiểm thử phần mềm bao gồm những giai đoạn nào? Các khái niệm thông thường trong kiểm thử phần mềm?
12