Gia Bao TSC

Design Patterns

Software Design Patterns more topics ...

Design Pattern là gì? - Tại sao phải học Design Pattern

 tienit     13 days ago     23 views
Trong công nghệ phần mềm, một mẫu thiết kế design pattern là một giải pháp tổng thể cho các vấn đề chung trong thiết kế phần mềm. Vậy tại sao học design pattern lại là cần thiết?