Gia Bao TSC

Design Patterns

Software Design Patterns more topics ...
Adapter Design Pattern

Adapter Design Pattern

bktien@gmail.com     812 days ago     1,894 views
Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một pattern thuộc nhóm Structural. Pattern này đóng vai trò trung gian giữa hai lớp, chuyển đổi giao diện của một hay nhiều lớp có sẵn thành một giao diện khác, thích hợp cho lớp đang viết. Chúng ta đang nói về Adapter Pattern, hay còn gọi là Wrapper Pattern.
Singleton Design Pattern

Singleton Design Pattern

bktien@gmail.com     1822 days ago     2,089 views
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một Pattern tiếp theo trong nhóm Creational. Pattern này đảm bảo rằng một class chỉ có duy nhất một instance (từ này không cần phải dịch nhé) và cung cấp địa chỉ tĩnh để truy cập tới instance đó. Và chúng ta đang nhắc tới Singleton. Vậy tại sao phải sử dụng Singleton Pattern?
Abstract Factory Design Pattern

Abstract Factory Design Pattern

bktien@gmail.com     1826 days ago     920 views
Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thế nào là Design Pattern và tại sao phải học nó. Để minh chứng rõ hơn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Abstract Factory Design Pattern để hiểu thêm về lợi ích của Design Pattern trong phát triển phần mềm.
Prototype Pattern

Prototype Pattern

bktien@gmail.com     1826 days ago     828 views
Tiếp theo chuỗi bài về Design Pattern, chúng ta tiếp tục nghiên cứu một pattern nữa thuộc nhóm Creational Patterns. Pattern này cung cấp một trong những cách tốt nhất để tạo ra đối tượng thay vì tạo ra Object, thay vào đó nó sẽ sử dụng việc cloning để thực hiện. Và chúng ta đang nói về Prototype. Chúng ta sẽ cache Object và trả về clone của nó theo yêu cầu.
Builder Design Pattern

Builder Design Pattern

bktien@gmail.com     1826 days ago     945 views
Tiếp theo là một mẫu nằm trong nhóm Creational Pattern. Và trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Builder Pattern.
12 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙