Gia Bao TSC

Clean Blog

A Clean Blog by Gia Bao TSC
Section 1: Preparing to Pass the PMP

Section 1: Preparing to Pass the PMP

 Project Management     68 days ago     48 views
Section 1: Preparing to Pass the PMP
Road to PMP - Tài liệu học và luyện thi

Road to PMP - Tài liệu học và luyện thi

 Project Management     88 days ago     145 views
Chia sẻ, đánh giá về một số loại tài liệu phục vụ tự ôn thi PMP
Scrum là gì? Cách áp dụng mô hình Scrum hiệu quả nhất

Scrum là gì? Cách áp dụng mô hình Scrum hiệu quả nhất

 Agile     443 days ago     33 views
Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về triết lí Agile và một số phương pháp Agile phổ biến. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về một trong những phương pháp Agile quan trọng và được thực hành rộng rãi nhất đó là Scrum.
Agile là gì? Tổng quan về Agile Scrum

Agile là gì? Tổng quan về Agile Scrum

 Agile     443 days ago     26 views
Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có phải là một? Agile là một quy trình phát triển phần mềm có đúng không? Bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc và giải thích các giá trị cốt lõi nhất của Agile để bạn có thể hiểu đúng về Agile và Scrum.
Adapter Design Pattern

Adapter Design Pattern

 Design Patterns     480 days ago     1,894 views
Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một pattern thuộc nhóm Structural. Pattern này đóng vai trò trung gian giữa hai lớp, chuyển đổi giao diện của một hay nhiều lớp có sẵn thành một giao diện khác, thích hợp cho lớp đang viết. Chúng ta đang nói về Adapter Pattern, hay còn gọi là Wrapper Pattern.
123...7 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙