Gia Bao TSC
Gia Bao TSC

OpenCV

Computer Vision Library more topics ...
Cấu hình OpenCV với Visual Studio 2017

Cấu hình OpenCV với Visual Studio 2017

bktien@gmail.com     16 hours ago     1,422 views
Trong bài viết trước, các bạn đã biết được OpenCV là gì và nó có thể làm những gì. Bài viết hôm nay, tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các sử dụng OpenCV với Visual Studio 2017 (có mã là Visual Studio 15 - vc15).
OpenCV là gì? Làm thế nào để sử dụng nó trong C++ projects

OpenCV là gì? Làm thế nào để sử dụng nó trong C++ projects

bktien@gmail.com     16 hours ago     1,685 views
OpenCV là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý ảnh (Image Processing) và máy học (Machine Learning)
[OpenCV] Image Denoising - Khử nhiễu hình ảnh

[OpenCV] Image Denoising - Khử nhiễu hình ảnh

bktien@gmail.com     16 hours ago     2,551 views
Trong các bài viết trước, các bạn đã có thể hình dung được OpenCV là gì và nó có thể làm được những gì. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng OpenCV để khử nhiễu ảnh. Đây là một chức năng thuộc về Image Processing.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙