Gia Bao TSC
Gia Bao TSC

Blockchain

Blockchain Information more topics ...
[SERIES 1] Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

[SERIES 1] Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

bktien@gmail.com     1927 days ago     722 views
Nối tiếp 5 phần trước, phần này tôi sẽ giới thiệu để các bạn hiểu về khái niệm Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum.
[SERIES 1] Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

[SERIES 1] Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

bktien@gmail.com     1927 days ago     636 views
Với 4 phần trước, bạn đã tạo được cho mình một đế chế tiền ảo. Người dùng bắt đầu đổ xô đi đào loại tiền ảo MyCoin mà bạn đã xây dựng sẵn, và hí hửng nhặt về các địa chỉ VÍ CÁ NHÂN của họ.
[SERIES 1] Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

[SERIES 1] Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

bktien@gmail.com     1927 days ago     659 views
Ở 3 phần trước ta đã thấy cách đào tiền ảo, cách giao dịch, nhưng chưa thấy rõ cách vận hành của một khối Blockchain trao đi đổi lại giữa các máy người dùng như thế nào.
[SERIES 1] Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

[SERIES 1] Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

bktien@gmail.com     1927 days ago     711 views
Ở 2 phần trước ta đã hiểu thế nào là Blockchain, và thế nào là đào Hash để ngăn chặn giao dịch ảo. Tuy nhiên Blockchain của chúng ta vì quá khó để tạo giao dịch. Nó trở nên hoàn toàn kém hấp dẫn và chả ai đi bỏ thời gian ra đào Hash rồi nhét data vào chuỗi của chúng ta làm gì. Chúng ta cần tạo ra cái gì đó để kích cầu.
[SERIES 1] Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

[SERIES 1] Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

bktien@gmail.com     1928 days ago     663 views
Tiếp nối phần một, ta đã tìm hiểu về công nghệ Blockchain, về tính phân tán và minh bạch của nó.
12 
An unhandled error has occurred. Reload 🗙