Gia Bao TSC
Gia Bao TSC

Software Development

Software Development Issues more topics ...
[Git] Hướng dẫn đơn giản đến Vi và Xuân cũng hiểu

[Git] Hướng dẫn đơn giản đến Vi và Xuân cũng hiểu

bktien@gmail.com     4 days ago     788 views
Đây là một hướng dẫn cực kỳ đơn giản. Nó có thể làm cuốn sổ tay cho người mới bắt đầu.
[Software Architecture] Microservice từ bàn giấy đến triển khai

[Software Architecture] Microservice từ bàn giấy đến triển khai

bktien@gmail.com     1915 days ago     971 views
Dạo gần đây, cái dự án đang làm càng ngày càng phình ra, tính năng chồng chéo, muốn update cái này lại dính đến cái kia, nhiều lúc chả biết phải làm thế nào. Hỏi ý kiến các huynh đệ thì được xui tìm hiểu Microservice, nào là dễ quản lý, dễ deploy, phát triển nhanh, vân vân và mây mây. Ô-khê được tư vấn đến thế thì cũng phải tìm hiểu tí xem nó thế nào.
[Software Architecture] Microservice có gì khác với cấu trúc truyền thống (monolithic)

[Software Architecture] Microservice có gì khác với cấu trúc truyền thống (monolithic)

bktien@gmail.com     1916 days ago     845 views
Như các bạn cũng đã biết và vô cùng quen thuộc với cấu trúc khối (monolithic). Cấu trúc này tức là mọi thứ từ cấu trúc, ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu, ... đều được gộp lại thành 1 khối. Dự án càng lớn thì project của bạn càng phình to dẫn đến cho việc maintenance càng trở nên phức tạp.
[Software Engineering] Phần 2: Thiết kế phần mềm

[Software Engineering] Phần 2: Thiết kế phần mềm

bktien@gmail.com     1923 days ago     866 views
Sau khi đã thực hiện bước Yêu cầu phần mềm, chúng ta bắt tay vào Thiết kế phần mềm. Cũng giống như thiết kế một sản phẩm chung, Thiết kế phần mềm cũng có những quy tắc và yêu cầu trong quá trình Software Engineering để đảm bảo chất lượng đầu ra.
[Software Engineering] Phần 1: Yêu cầu phần mềm

[Software Engineering] Phần 1: Yêu cầu phần mềm

bktien@gmail.com     1923 days ago     1,404 views
Chúng ta cùng điểm qua những yêu cầu cơ bản nhất trong Software Engineering và các đặc điểm phải có của giai đoạn yêu cầu.
12 
An unhandled error has occurred. Reload 🗙