Gia Bao TSC

Clean Blog

A Clean Blog by Gia Bao TSC
Design Pattern là gì? - Tại sao phải học Design Pattern

Design Pattern là gì? - Tại sao phải học Design Pattern

 Design Patterns     1726 days ago     1,040 views
Trong công nghệ phần mềm, một mẫu thiết kế design pattern là một giải pháp tổng thể cho các vấn đề chung trong thiết kế phần mềm. Vậy tại sao học design pattern lại là cần thiết?
[Software Engineering] Phần 2: Thiết kế phần mềm

[Software Engineering] Phần 2: Thiết kế phần mềm

 Software Development     1726 days ago     866 views
Sau khi đã thực hiện bước Yêu cầu phần mềm, chúng ta bắt tay vào Thiết kế phần mềm. Cũng giống như thiết kế một sản phẩm chung, Thiết kế phần mềm cũng có những quy tắc và yêu cầu trong quá trình Software Engineering để đảm bảo chất lượng đầu ra.
[Software Engineering] Phần 1: Yêu cầu phần mềm

[Software Engineering] Phần 1: Yêu cầu phần mềm

 Software Development     1726 days ago     1,404 views
Chúng ta cùng điểm qua những yêu cầu cơ bản nhất trong Software Engineering và các đặc điểm phải có của giai đoạn yêu cầu.
[Git] Hướng dẫn đơn giản đến Vi và Xuân cũng hiểu

[Git] Hướng dẫn đơn giản đến Vi và Xuân cũng hiểu

 Software Development     1728 days ago     768 views
Đây là một hướng dẫn cực kỳ đơn giản. Nó có thể làm cuốn sổ tay cho người mới bắt đầu.
[Software Testing] Tìm hiểu về Automation Testing

[Software Testing] Tìm hiểu về Automation Testing

 Software Development     1729 days ago     864 views
Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, thì kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiểm thử bằng tay trong một thời gian dài hoặc lặp đi lặp lại.
 1...456...8 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙